Kategoriat
business fi menestyva monikulttuurinen yritys

Ulkomaalainen yrittäjä: Miten perustaa yritys Suomeen?

Suomi on houkutteleva ympäristö yritystoiminnalle, ja maan vahvat taloudelliset perusteet tukevat menestyvää yritystoimintaa. Suomalaiset markkinat tarjoavat kansainvälisille yrityksille vakaan taloudellisen ympäristön, luotettavan oikeusjärjestelmän ja korkean elintason. Lisäksi Suomen strateginen sijainti tarjoaa helpomman pääsyn sekä Itä-Euroopan että Pohjoismaiden markkinoille. 

Yrityksen perustamisprosessi on Suomessa suhteellisen yksinkertainen ja nopea. Saatavilla on runsaasti tukiohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia, jotka edistävät uusien yritysten syntymistä. Lisäksi Suomessa on korkeasti koulutettua, kielitaitoista työvoimaa ja vahva innovaatioilmapiiri, jotka tarjoavat otollisen kasvualustan uusille ideoille. Myös verotusjärjestelmä on selkeä ja kilpailukykyinen.

Suomeen voidaan perustaa lähes kaikenlaisia yrityksiä, kunhan maan lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Esimerkiksi rahapelialalla on Suomessa monopoli, joka estää muiden kuin Veikkauksen toimisen rahapelien toimeenpanijana. Ulkomaalainenkin nettikasino voi kyllä toimia laillisesti Suomessa, mutta sen lisenssin tulee olla peräisin jostakin muusta maasta kuin Suomesta, kuten Virosta tai Maltalta.

Oleskelulupa ja rekisteröinti

Ulkomaalainen työntekijä ja yrittäjä tarvitsevat luvan työn tekemiseen ja yrittäjänä toimimiseen Suomessa. Työntekijän osalta tämä tarkoittaa yleensä oleskelulupaa ja työlupaa, jotka myönnetään työnantajan tarpeiden ja maahanmuuttolainsäädännön perusteella. Työlupa on sidottu tiettyyn työnantajaan ja työtehtäviin. 

Ulkomaalaisen yrittäjän on haettava oleskelulupaa ja yrittäjän toiminnan lupaa, joka edellyttää liiketoimintasuunnitelmaa, riittävää pääomaa ja yrittäjätaidon osoittamista. Yrittäjän lupa antaa oikeuden harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Luvan hakuprosessi tapahtuu Maahanmuuttoviraston kautta ja riippuu uuden yrittäjän kansalaisuudesta.

Pohjoismaiden kansalaiset

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja muutat Suomeen, sinun tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa (DVV). Sinun ei tarvitse erikseen hakea oleskelulupaa Suomeen. Voit toimia yrittäjänä, työskennellä tai opiskella Suomessa samalla tavalla kuin Suomen kansalaiset, ilman erillisiä lupia tai oleskelua koskevaa perustelua tai selvitystä.

Rekisteröinti edellyttää, että sinun on henkilökohtaisesti käytävä viranomaisen luona.

Jos aiot perustaa yrityksen sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä, sinun tulee hankkia suomalainen henkilötunnus. Jos sen sijaan aiot tehdä yrityksen perustamisilmoituksen paperilomakkeilla, sinun ei tarvitse hankkia suomalaista henkilötunnusta yrityksen perustamiseen.

Pohjoismaihin kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Koska Ahvenanmaa kuuluu Suomeen ja Färsaaret sekä Grönlanti Tanskaan, myös ahvenanmaalaiset, färsaarelaiset ja grönlantilaiset ovat pohjoismaalaisia.

EU-kansalaiset

Jos olet EU-maan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen ja muutat Suomeen vakituisesti, sinun tulee rekisteröityä Maahanmuuttovirastossa ja Digi- ja väestötietovirastossa. 

Yrityksen perustamisprosessi on pääosin samankaltainen kuin Suomen kansalaiselle. Kuitenkin tietyissä tilanteissa asuinpaikallasi voi olla merkitystä. Yrityksen perustamisprosessin yhteydessä sinun tulee varmistaa, että sinulla on riittävä toimeentulo Suomessa. Tämä edellyttää tarvittavia todisteita toimeentulon turvaamisesta.

Voit myös hyödyntää Yrityksen perustamispolkua. Se on käyttäjäystävällinen työkalu, joka auttaa sinua käsittelemään yrityksen perustamiseen liittyvät pakolliset asiat muistilistan avulla.

Muiden maiden kansalaiset

Jos et ole EU-maan kansalainen ja suunnittelet yrittäjäksi ryhtymistä Suomessa, sinun on hankittava joko yrittäjän oleskelulupa tai startup-oleskelulupa. Nämä luvat myönnetään Maahanmuuttoviraston kautta, ja niiden saaminen edellyttää asianmukaisen hakemuksen jättämistä ja vaadittavien kriteerien täyttämistä:

  • Yritystoiminta: Hakijan tulee osoittaa, että hänellä on aikomus perustaa tai ostaa yritys Suomessa ja että yritystoiminta on realistinen ja kannattava.
  • Yrittäjätaito: Hakijan tulee osoittaa, että hänellä on riittävä kokemus ja osaaminen yrittäjänä toimimiseen. Tämä voi sisältää aiempaa yrittäjäkokemusta, liiketoimintasuunnitelman tai koulutus- ja ammattitodistuksia.
  • Toimeentulo: Hakijan tulee todistaa, että hänellä on riittävät varat elääkseen ja ylläpitääkseen itsensä ja mahdollisen perheensä Suomessa. Toimeentulon tulee olla turvattu yritystoiminnasta saatavilla tuloilla.
  • Vakuutukset: Hakijan tulee hankkia tarvittavat vakuutukset, kuten sairausvakuutus, Suomessa oleskelun ajaksi.
  • Yrityksen vaikutus: Hakijan tulee osoittaa, että yritystoiminta edistää taloudellista kehitystä ja työllisyyttä Suomessa.

Yrittäjän oleskelulupa on tarkoitettu perinteiselle yrittäjälle, kun taas startup-oleskelulupa on suunnattu korkean kasvupotentiaalin yritysten perustajille. Molemmat luvat mahdollistavat oleskelun ja yrittäjätoiminnan harjoittamisen Suomessa tietyksi määräajaksi. 

Kun oleskelulupa on myönnetty vähintään vuodeksi, on tärkeää rekisteröityä myös Digi- ja väestötietovirastossa. Rekisteröitymisen yhteydessä saat kotikunnan ja suomalaisen henkilötunnuksen.

Lyhyesti:

  • Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa, ja ulkomaalaisen yrittäjän on varmistettava toimeentulonsa turvaaminen yritystoiminnasta saaduilla tuloilla.
  • Jos yritys on startup-yritys ilman liikevaihtoa, tulee riittävä toimeentulo osoittaa muilla tulonlähteillä.
  • Oleskelulupaa ei myönnetä pelkästään yrityksen omistamisen perusteella. Yrittäjän on itse työskenneltävä yrityksessään Suomessa saadakseen oleskeluluvan.

Menestyksen avaimet

Suomessa on monipuolinen joukko ulkomaalaisten yrittäjien omistamia yrityksiä eri toimialoilla. Näihin kuuluvat ravintolat, kahvilat, hotellit, matkailualan yritykset, konsultointi- ja palveluyritykset, teknologia- ja IT-yritykset, luova alan yritykset ja monet muut.

Vaikka menestyvä yritys Suomessa voi olla monenlainen, hyvin pärjäävällä yrityksellä on kyky tuottaa uusia ideoita, kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita ja sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Se tarjoaa korkealaatuisia tuotteita tai palveluita ja varmistaa, että asiakastyytyväisyys on korkea.

Parhailla yrityksillä on kattava ymmärrys kohdemarkkinoista, asiakkaiden tarpeista ja kilpailutilanteesta sekä taito sopeuttaa liiketoimintastrategiat vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Ne sisällyttävät ympäristöystävälliset ja vastuulliset toimintatavat osaksi arkeaan, ja huomioivat kestävän kehityksen periaatteet.

Lisäksi erinomaisesti toimeentuleva yritys hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, kuten verkkokauppaa, digitaalista markkinointia ja automaatiota. Ja mikä tärkeintä, erinomaisella yrityksellä on taitava ja motivoiva johto sekä kyky luoda innostava työilmapiiri. 

”Vaikea työ on parasta huvia.” – Meaning: Hard work is the best form of entertainment.