Tyonantajapalvelut

Suomessa on tarjolla runsaasti neuvontaa monikulttuurisille yrityksille. Haasteita voi aiheuttaa vasta Suomeen siirtyneiden työntekijöiden kotouttaminen. Toiset taas kamppailevat parhaista huippuosaajista kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Työterveyslaitoksen, Suomalaisen Työn Liiton ja Tekesin Made in Finland tutkimuksessa havaittiin että eri kulttuureista tulevien työntekijöiden potentiaalia ei vielä oikein osata hyödyntää.

Suuryrityksissä tilanne koetaan paremmaksi kuin pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Monet työpaikat Suomessa ovat edelleen verrattain homogeenisia, eli työntekijät ovat pääosin kantasuomalaisia. Silloin voi puuttua rohkeutta lähteä rekrytoimaan ihmisiä ei kulttuuritaustoista.