Työperusteisen oleskeluluvan hakeminen

COME-projekti on päättynyt 31.8.2018. Näillä sivuilla olevia ohjeistuksia, internetosoitteita ja yhteystietoja ei päivitetä.

Esikartoitus

Hakijalla täytyy olla voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja ja hänen tulee oleskella laillisesti siinä valtiossa, jossa hän laittaa oleskelulupahakemuksensa vireille.

Hakijan tulee täyttää myös maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin hänelle voidaan myöntää oleskelulupa. Yleiset edellytykset ovat muun muassa seuraavat: hakijaa ei ole määrätty maahantulokieltoon eikä hän vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Tunnistautumisen yhteydessä joko Suomen edustustossa ulkomailla (suurlähetystö tai pääkonsulaatti) tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa hakijalta otetaan myös sormenjäljet biometristä oleskelulupakorttia varten.

Huomioithan, että oleskelulupahakemuksen jättäminen on usein helpointa sähköisesti Enter Finland -palvelun kautta.

Lisätietoa oleskeluluvasta ja hakemuksen jättäminen

Pohjoismaiden kansalaiset

Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) kansalaiset voivat oleskella ja tehdä vapaasti työtä Suomessa. Heidän tulee kuitenkin käydä henkilökohtaisesti maistraatissa ilmoittamassa maahanmuutostaan viikon kuluessa muuttopäivästä.

EU-kansalaiset

EU-valtion, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa tai viisumia Suomeen. He voivat oleskella Suomessa kolmen kuukauden ajan rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan ja voivat aloittaa työnteon heti maahan tultuaan. Mikäli oleskelu kestää yli kolme kuukautta, tulee EU-kansalaisen hakea oleskeluoikeutensa rekisteröintiä Maahanmuuttovirastosta joko sähköisesti Enter Finland -palvelun kautta tai paperisella hakemuksella, joka tulee toimittaa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.

Rekisteröintihakemuksen täytettyään tulee hakijan varata aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen tunnistautumista ja hakemuksen liitteeksi tarvittavien alkuperäisten asiakirjojen esittämistä varten tai paperisen hakemuksen jättämistä varten. Hakemus otetaan käsittelyyn vasta, kun hakija on käynyt tunnistautumassa ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat. Varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta.

Hakemus tulee täyttää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja myös kaikkien liitteiden tulee olla jollakin edellä mainitulla kielellä. Asiakirjat tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä.

Jos hakija täyttää rekisteröinnin edellytykset, Maahanmuuttovirasto myöntää rekisteröintitodistuksen, joka on voimassa toistaiseksi.

Jos oleskelu Suomessa kestää vähintään vuoden, tulee henkilön rekisteröityä asuinpaikkansa maistraatissa.

+-
Hakijalta
 • Voimassa oleva henkilökortti tai passi
 • Rekisteröintihakemus sähköisesti tai paperihakemus. Lomake EU_REK (3 kuukauden kuluessa maahantulopäivästä)
 • Käy Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tunnistautumassa ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat. Varaa aika etukäteen sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta
 • Voit saada suomalaisen henkilötunnuksen oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. Pyydä rekisteröintilomakkeessa henkilötietojesi tallentamista väestötietojärjestelmään saadaksesi henkilötunnuksen.
 • Mikäli oleskelusi Suomessa kestää vähintään vuoden, rekisteröidy myös asuinpaikkasi maistraatissa.
+-
Työnantajalta
 • Työsopimus tai vahvistus palvelussuhteesta

 

Työantajan velvollisuudet työsuhteeseen liittyen

Ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot sekä tiedot työnteko-oikeuden perusteista tulee säilyttää työpaikalla niin että ne ovat tarvittaessa helposti työsuojeluviranomaisen tarkistettavissa. Tietoja tulee säilyttää neljä vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

+-
Maahanmuuttoviraston käsittelymaksu

EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

Sähköinen hakemus 54€
Paperinen hakemus 54€

Maahanmuuttoviraston käsittelymaksut

+-
Hyödyllisiä linkkejä

Maahanmuuttovirasto – EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat

EnterFinland – EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

Paperihakemus: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

Maahanmuuttoviraston palvelupisteet

Maahanmuuttoviraston sähköinen ajanvarausjärjestelmä

Infopankki – EU-kansalaiset

 

Kolmansien maiden kansalaiset

Työntekijän oleskelulupa
Erityisasiantuntijan oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupa

Voidakseen hakea työntekijän oleskelulupaa, tulee hakijalla olla Suomessa työpaikka valmiina. Toisin sanoen, hakija on solminut työsopimuksen tai vastaanottanut sitovan työtarjouksen suomalaiselta tai Suomessa toimivalta työnantajalta. Työntekijän oleskelulupaan liittyy saatavuusharkinta, ja hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta; TE-toimiston työlupayksikkö tekee hakemukseen osapäätöksen, jossa arvioidaan mm. työsuhteen ehdot sekä työnantajan ja työntekijän edellytykset kuin myös, onko avoinna olevaan työpaikkaan saatavilla sopivaa työvoimaa kohtuullisen ajan kuluessa EU-/ETA-alueelta. Kun TE-toimiston osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen lopullisen päätöksen.

Työntekijän oleskelulupahakemus tulee jättää ennen maahantuloa. Hakemuksen täytettyään tulee hakijan käydä Suomen edustustossa ulkomailla (suurlähetystö tai pääkonsulaatti) tunnistautumassa ja esittämässä hakemuksen liitteeksi tarvittavat alkuperäiset asiakirjat. Tunnistautumisen yhteydessä hakijalta otetaan myös sormenjäljet biometristä oleskelulupakorttia varten.

Mikäli hakija on jo Suomessa, tulee hakemus jättää Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Huomioithan, että Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen on suositeltavaa tehdä ajanvaraus etukäteen sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta.

Hakemus otetaan käsittelyyn vasta, kun hakija on käynyt tunnistautumassa ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat.

Oleskelulupahakemuksen jättäminen on usein helpointa sähköisesti Enter Finland -palvelun kautta. Hakemus tulee täyttää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja myös kaikkien liitteiden tulee olla jollakin edellä mainitulla kielellä. Asiakirjat tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä.

Hakijalle toimitetaan oleskelulupakortti, kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt oleskeluluvan. Työntekijä ei voi aloittaa työskentelyä Suomessa ennen kuin hänelle on myönnetty työntekijän oleskelulupa.

Jos oleskelu Suomessa kestää vähintään vuoden, tulee henkilön rekisteröityä asuinpaikkansa maistraatissa.

+-
Esikartoitus

Hakijalla täytyy olla voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja ja hänen tulee oleskella laillisesti siinä valtiossa, jossa hän laittaa oleskelulupahakemuksensa vireille.

Hakijan tulee täyttää myös maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin hänelle voidaan myöntää oleskelulupa. Yleiset edellytykset ovat muun muassa seuraavat: hakijaa ei ole määrätty maahantulokieltoon eikä hän vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Tunnistautumisen yhteydessä joko Suomen edustustossa ulkomailla (suurlähetystö tai pääkonsulaatti) tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa hakijalta otetaan myös sormenjäljet biometristä oleskelulupakorttia varten.

Huom. Oleskelulupahakemuksen jättäminen on usein helpointa sähköisesti Enter Finland -palvelun kautta.

Lisätietoa oleskeluluvasta ja hakemuksen jättäminen

+-
Hakijalta
 • Voimassa oleva passi
 • Oleskelulupahakemus sähköisesti tai paperihakemus. Lomake OLE_TY1
 • Käy Suomen edustustossa ulkomailla (suurlähetystö tai pääkonsulaatti) tunnistautumassa, antamassa sormenjälkesi ja esittämässä hakemuksen liitteeksi tarvittavat alkuperäiset asiakirjat. Tarkista tuleeko sinun varata edustustosta aika etukäteen. Mikäli olet jo Suomessa, tulee hakemus jättää Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Varaa aika etukäteen.
 • Passikuva
 • Selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa jätät hakemuksen
 • Voit saada suomalaisen henkilötunnuksen oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Pyydä rekisteröintilomakkeessa henkilötietojesi tallentamista väestötietojärjestelmään saadaksesi henkilötunnuksen.
 • Jos haet ensimmäistä oleskelulupaa saavuttuasi Suomeen, täytä myös MP_1 -lomake (Vastine mahdolliseen käännyttämiseen ja maahantulokieltoon)
 • Mikäli oleskelusi Suomessa kestää vähintään vuoden, rekisteröidy asuinpaikkasi maistraatissa.

 

 

+-
Työnantajalta
 • Työsopimus tai vahvistus palvelussuhteesta
 • TEM054-lomake (liite työntekijän oleskelulupahakemukseen)
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (enintään 3 kk vanha)
 • Vakuutusyhtiön todistus työnantajan lakisääteisistä vakuutusmaksuista
 • Selvitys yrityksen henkilömäärästä (myös kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet)
 • Selvitys työvoiman rekrytoinnista Suomen ja EU/ETA-alueen työmarkkinoilta (ei vaadita, mikäli ammattiala on vapautettu saatavuusharkinnasta (alueelliset linjaukset)

Työnantajan velvollisuudet työsuhteeseen liittyen

 • Työnantajan tulee ilmoittaa työnteon keskeiset ehdot työ- ja elinkeinotoimistolle viivytyksettä (viikon kuluessa), kun palkattava henkilö ei ole EU-maan kansalainen tai tähän rinnastettava
 • Työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle tulee työnantajan ilmoittaa ulkomaalaisen (muun kuin EU-maan kansalaisen) työntekijän nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
 • Ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot sekä tiedot työnteko-oikeuden perusteista tulee säilyttää työpaikalla niin että ne ovat tarvittaessa helposti työsuojeluviranomaisen tarkistettavissa. Tietoja tulee säilyttää neljä vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.
+-
Maahanmuuttoviraston käsittelymaksu

Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten

Sähköinen hakemus 450€
Paperinen hakemus 520€

Maahanmuuttoviraston käsittelymaksut

+-
Hyödyllisiä linkkejä

Maahanmuuttovirasto – Työntekijän oleskelulupa

EnterFinland  – Työntekijän oleskelulupa

Paperihakemus: Työntekijän oleskelulupa

Maahanmuuttoviraston palvelupisteet

Maahanmuuttoviraston sähköinen ajanvarausjärjestelmä

Infopankki – kolmansien maiden kansalaiset töihin Suomeen

 

Valitse työntekijän kansallisuus. Ohjeistus oleskelulupaprosessiin vaihtelee työntekijän kansallisuuden mukaan.

Copyright COME 2017