Testaa Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailussa organisaatiosi valmiuksia

Suomen yritykset tuskin olisivat maailman kärkeä ilman kansainvälistä yhteistyötä ja huippuosaamista esimerkiksi metalliteollisuudessa, mobiiliteknologiassa tai pelialalla. Yhtä hyvin voidaan todeta, että pääkaupunkiseudulla monet toimialat kuten rakentaminen ja majoitus- ja ravitsemisala kärsisivät vakavasta työvoimapulasta, mikäli ulkomaalaistaustaista työvoimaa ei olisi saatavilla.

Suomen työmarkkinat kansainvälistyvät ja monikulttuuristuvat. Jos yritys ei ole vielä palkannut ei-kantasuomalaisia työntekijöitä, todennäköisyys siihen kasvaa koko ajan. Pk-yrityksille ensimmäisen vieraskielisen työntekijän rekrytointi on merkittävä virstanpylväs.

Helsingin seudulla lähes kahdella kolmasosalla yrityksistä on palkkalistoillaan vieraskielistä työvoimaa. Kaiken kaikkiaan Suomen kaikista työllisistä vieraskielisten osuus on hieman yli 5 prosenttia ja kasvukeskuksissa lähennellään 10 prosenttia. Elinkeinoelämälle on olennaista, kuinka nopeasti yritykset ja vieraskieliset osaajat löytävät toisensa ja kuinka hyvin työnantajat onnistuvat integroimaan uussuomalaiset osaksi työyhteisöjä.

Uussuomalaisen osaajan kielitaito ei alussa välttämättä riitä ymmärtämään esimerkiksi ohjeistuksia työturvallisuudesta tai loma- ja työterveyshuollon käytännöistä, mikä on työnantajan otettava huomioon perehdyttämisessä, esimiestyössä ja sisäisessä viestinnässä. Työnantajille saattaa yllätyksiä aiheuttaa erityisesti kolmansista maista tulevien työntekijöiden oleskelu- ja työlupa-asioiden byrokratia etenkin, jos siihen törmää ensimmäisiä kertoja.

Suomi elää kansainvälistymisestä. Suomi tarvitsee tekijöitä, joilla yritykset pystyvät kilpailemaan kotimaassa ja ulkomailla. Kauppakamarin jäsenyritykset kertovat, että osaavan työvoiman lisäksi vieraskielinen henkilöstö on auttanut yrityksiä kansainvälistymään, tunnistamaan kasvumarkkinoita ja tehostamaan vientiponnisteluja. Isoiksi hyödyiksi yritykset nimeävät myös vaikutukset asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja kieliosaamisen.

Mikäli haluat testata oman yrityksesi valmiuksia organisaatiokulttuurin näkökulmasta, se on mahdollista osallistumalla Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun. Kilpailun järjestävät työ- ja elinkeinoministeriö, Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari asiantuntijakumppaninaan itim International.

Testi soveltuu parhaiten yli 10 henkilöä työllistäville yrityksille. Yritys voi olla vasta ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai vieraskielisten rekrytoimisessa. Testissä vastaajina ovat yrityksen työntekijät, vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Yritykset saavat testistä ilmaisen ja yrityskohtaisen analyysin.

Rekisteröityminen Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun 31.5.2017 mennessä täältä.

#MultiCultCo