Päivityksiä Uudenmaan ELY-keskuksen työlupalinjauksiin

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päivittänyt ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevia linjauksia. Uusi, päivitetty linjaus on voimassa 15.1.2018 alkaen. Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, ottaen huomioon alueen työmarkkinoiden erityispiirteet.

Päivitetyn linjauksen mukaan Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut:

  • terveydenhoitoalan ammattilaiset
  • ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (pois lukien pizzeria- ja kebabkokit sekä muut pikaruokatyöntekijät) ja tarjoilijat
  • kotitalouksiin palkattavat kotiapulaiset ja lastenhoitajat
  • toimisto-, hotelli-, laitos- ja kotisiivoojat
  • talonrakentajat, betonirakentajat ja raudoittajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, putkiasentajat, kattoasentajat ja korjaajat, rappaajat, eristäjät sekä rakennusmaalarit

Kyseisten ammattialojen työntekijän oleskelulupa-hakemusta käsiteltäessä voidaan siten pitää oletuksena, että työvoimaa ei ole saatavissa, ellei tapauskohtaisesti katsoen ole selvää, että työvoimaa on saatavissa.

Työntekijän sopivuuden arviointi ja työvoiman saatavuuden selvittäminen kytkeytyvät toisiinsa. Työntekijän sopivuuden työtehtävään arvioi työnantaja. TE-toimiston työlupapalvelut selvittää puolestaan tarkoitettuun työhön sopivan, työmarkkinoilla käytettävissä olevan työvoiman saatavuuden. TE-toimisto ei anna myönteistä osapäätöstä, jos lupahakemuksessa tarkoitetun ulkomaalaisen koulutus tai ammattitaito on selvästi alemmalla tasolla kuin työntekijöillä, joiden saatavuutta TE-toimiston työlupapalvelujen tulee lupahakemuksen yhteydessä selvittää. Ulkomaalaiselle luvassa olevan palkan tulee vastata saatavuusharkinnan kohteena olevan työvoiman palkkatasoa. Riittävän toimeentulon varmistaminen tarkoittaa koko sitä aikaa, jolle oleskelulupa on myönnetty ja työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu.

Koko linjaus Alueellinen työlupalinjaus tammikuu 2018