Osaamisen kartoituksella maahanmuuttajan ammattitaito esiin

Suomeen saapuu vuosittain noin 30 000 maahanmuuttajaa. Monella Suomeen saapuvista on muualla kuin Suomessa suoritettu ammatti- tai korkeakoulututkinto. Maahanmuuttajien osalta aiemman tutkinnon ja ammatillisen osaamisen tunnistaminen saattaa olla kuitenkin hankalaa, sillä kaikilla ei ole virallisia dokumentteja osaamisestaan.

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen liittyvä ongelma tuli esille muun muassa vuoden 2015 aikana, kun Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.

-Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista 16%:lla oli alempi korkeakoulututkinto. Ongelmana kuitenkin oli, että saapuneiden turvapaikanhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja oli vaikea tunnistaa, totesi SIMHE Metropolian projektijohtaja Heidi Stenberg kauppakamarin COME:n järjestämässä Työnantajan Tietoiskussa, joka käsitteli ulkomaalaisen työntekijän osaamisen tunnistamista ja työelämätaitoja.

Vastauksena korkeasti koulutettujen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ongelmiin aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education Finland) -hanke, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii yhtenä vastuukorkeakouluna. SIMHE:n tavoitteena on korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja ohjaaminen sopiville koulutus- ja urapoluille. SIMHE:n osaamisen tunnistamisen pilotti käynnistettiin huhtikuussa 2016 ja siihen osallistui yli 30 turvapaikanhakijaa. Pilottiin osallistuneista osa tuli vastaanottokeskuksista ja osa oli ollut Suomessa jo pidemmän aikaa ja käynyt kotouttamiskoulutuksen.

Palvelua on uudistettu kevään pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta, ja palvelun seuraava vaihe käynnistyy syksyllä 2016. Uudistetussa palvelussa opiskelijoiden osaamisen näyttö yhdistetään työelämälähtöiseen projektiin, jossa opiskelijaryhmä ratkaisee oikean yrityscasen.

-Haussa onkin nyt työelämäprojekteja, joiden kautta projektiin osallistujien todellinen osaaminen tulee esiin ja he saavat yhteyden mahdolliseen tulevaan työnantajaan, Stenberg sanoo.

Osaamisen kartoittaminen hyödyttää myös yrittäjää

Myös yritykset voisivat hyötyä maahanmuuttajien ammatillisesta osaamisesta nykyistä enemmän. Muualla suoritettujen ammattitutkintojen ja olemassa olevan osaamisen tunnistaminen tyssää usein kuitenkin virallisten dokumenttien puutteeseen.

-Maahanmuuttajilla on paljon ammattitaitoa ja osaamista, mutta dokumentteja tästä ei ole. Työnantajat puolestaan eivät uskalla työllistää henkilöä, jolla ei ole dokumentteja osaamisestaan ja koulutuksestaan, toteaa Amiedun rakentamispalveluiden tiiminvetäjä Pasi Ollikainen.

Amiedu toteuttaa ammatillisen osaamisen kartoittamisjaksoja rakennus-, hoiva- ja kiinteistönhoito-aloilla. Kartoituksista saatu palaute on ollut positiivista niin osallistujien kuin työnantajienkin suunnalta. Asiakkaat Amiedun järjestämiin osaamisenkartoitusjaksoihin tulevat TE-toimiston kautta. Kartoituksen tarkoituksena on saada selville maahanmuuttajien olemassa oleva osaaminen ja ohjata heidät oikealle jatkopolulle. Kartoitus antaa myös työnantajalle uskallusta työllistää henkilön, jonka koulutus ja osaaminen ovat muualta kuin Suomesta hankittua.

-Useat kartoitukseen osallistuneista ovat ahkeria ja motivoituneita, he menevät työporukkaan mukaan uudella työmaalla ja heillä on hyvät sosiaaliset taidot, Ollikainen kertoo.

Myös TE-palvelut järjestävät maahanmuuttajien osaamis- ja ammattikartoitusta. Vilppu Palmberg Uudenmaan TE-toimiston koulutusyksiköstä kertoo, että tavoitteena olisi saada kartoitukset tunnetuiksi ja hyväksytyiksi sertifikaateiksi, joiden validiteetti olisi tunnistettava kaikkialla. Kartoitusten avulla työnantaja saa luotettavaa tietoa maahanmuuttajan osaamisesta suhteessa suomalaisiin vaatimuksiin.

Kauppakamarin COME-projekti järjestää Työnantajan Tietoisku -infotilaisuuksia yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoa Metropolia AMK:n SIMHE-hankeesta osoitteesta www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasti/simhe