Mentorointi yhdistää kulttuureja ja sukupolvia

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti aloitti lokakuussa 2016 poikkikulttuurisen mentorointiohjelma EntryPointin. Ohjelman tavoitteena on tuoda yhteen ja parantaa eri alojen ammattilaisten ja Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien vuorovaikutusta.

Ensimmäisessä kuusi kuukautta kestävässä mentorointiperiodissa, EntryPoint 2016:ssa, on yhteensä 92 osallistujaa. Mentorit edustavat eri alojen ammattilaisia julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, joilla on pitkä kokemus suomalaisesta työelämästä. Mentoroitavat ovat puolestaan kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoaan suomalaisissa korkeakouluissa. Yksittäisten mentoreiden lisäksi mentorointiohjelmalla on työnantajakumppaneita, jotka osallistuvat ohjelmaan lähettämällä johtotason henkilöstöään mentoreiksi.

Rakennuskonserni Skanska Oy on yksi EntryPointin neljästä työnantajakumppanista, ja kolme sen johtotason työtekijää toimivat mentoreina ensimmäisessä mentorointiperiodissa. Jukka Parkkamäki, Head of Business Development and Leasing, on yksi Skanskan mentoreista.

– Sain tiedustelun HR-osastoltamme halukkuudesta ryhtyä mentoriksi. Olin innoissani tilaisuudesta, sillä olen ollut itse mentoroitavana useaan otteeseen, mutta tämä on ensimmäinen kerta mentorina. Olen asunut ulkomailla, ja tiedän vieraaseen kulttuuriin integroitumiseen liittyvät haasteet ja halusin antaa takaisin, kertoo Parkkamäki.

Parkkamäen mentoroitavana on Burak Erkan, turkkilainen rakennustekniikan maisteriopiskelija Aalto yliopistosta. Erkan tuli Suomeen kuusi vuotta sitten Erasmus-opiskelijavaihdon kautta, päätti jäädä ja suorittaa nyt korkeakoulututkintoaan Suomessa.

Jukka Parkkamäki ja Burak Erkan ovat luoneet toimivan mentorointikumppanuuden.

– Näin mainoksen EntryPointista yliopiston urasivustoilla. Kotimaassani kauppakamari on arvostettu toimija, joten tiesin kauppakamarit sitä kautta ja ajattelin, että ohjelmasta ja mentorista voisi olla hyötyä, kertoo Erkan.

Vastavuoroinen kumppanuus

EntryPoint-mentorointiohjelman tavoitteena on tarjota sekä mentorille että mentoroitavalle tilaisuuden itsensä sekä johtamis- ja kommunikaatiotaitojensa kehittämiseen. Mentorointi mielettään usein yksisuuntaiseksi kumppanuudeksi, jossa kokeneempi osapuoli kertoo kokenemattomammalle osapuolelle, miten hänen tulisi toimia. Parhaimmillaan mentorointi kuitenkin tarjoaa molemmille osapuolille mahdollisuuden oppia, kuunnella ja jakaa kokemuksia. EntryPoint-mentorointiohjelman mätsäyksessä pyritään yhdistämään kaksi ihmistä, joiden mielenkiinnon kohteet ja kokemus täydentävät toisiaan.

Yhtä tärkeää kuin avoimuus ja halukkuus kuunnella, on mentorin ja mentoroitavan odotusten realistisuus ja selkeys. Tavoitteiden asettaminen ja odotusten kartoittaminen yhdessä edesauttavat toimivan ja molempia osapuolia hyödyttävän kumppanuuden rakentamisessa.

– Minulla oli ehkä kaksi odotusta. Ensinäkin nähdä, kuinka kehityn mentorina, ja toiseksi oppia tuntemaan ja ymmärtämään uutta henkilöä ja uutta kulttuuria, Parkkamäki avaa.

Kaikki mentorointiohjelman 92 osallistujaa kokoontuvat yhteen kolme kertaa mentorointiperiodin aikana. Yhteisten tapaamisten lisäksi suositellaan, että mentoriparit tapaisivat vähintään viisi kertaa kahden kesken kuusi kuukautta kestävän mentorointiperiodin aikana. Erkan ja Parkkamäki ovat tavanneet kerran kuussa lokakuusta lähtien.

– Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuimme toisiimme, ja kävimme läpi mistä tulemme ja mistä pidämme. Asetimme joitain tavoitteita, ja Burakilla oli muutamia toiveita, joita kehitimme eteenpäin. Tarkoituksena on myöhemmin tuoda yhteen kaikki Skanskan mentorit ja mentoroitavat ja vierailla yhdellä rakennustyömaista. Hyvä asia on ollut se, että olemme asettaneet selkeät tavoitteet. Reitti tavoitteisiin tietenkin vaihtelee, kuten myös se, mistä keskustelemme tapaamisissa. Pidämme tavoitteet kuitenkin mielessä, ja suuntaamme niitä kohti, Parkkamäki selittää.

Mentoriparit saavat itse päättää aiheet, joista he keskustelevat kahdenkeskisissä tapaamissa. Tuekseen EntryPoint-mentorointiohjelman osallistujat saavat mentoroinnin työkaluboksin, joka sisältää ohjeet ja suosituksia kumppanuuden rakentamiseen.

– Tämä ei ole yhdensuuntainen prosessi. Molemmat ovat vastuussa tapaamisista ja tulosten saavuttamisesta. Mentoroitavalla on tietenkin suurempi vastuu tavoitteiden asettamisessa, mutta molemmat kantavat vastuun. Olemme tasa-arvoisessa suhteessa, meillä on molemmilla vastuu tavoitteiden saavuttamiseen. Se on tärkeää pitää mielessä, Parkkamäki muistuttaa.

Kansainväliset osaajat – käyttämätön voimavara

EntryPoint-mentorointiohjelma on sekä mentorille että työnantajakumppaneille mahdollisuus arvioida ja parantaa poikkikulttuurisia viestintä- ja johtamistaitoja. Yrityksille se on myös mahdollisuus päästä yhteyteen ja vuorovaikutukseen eri kulttuuritaustoista tulevien osaajien kanssa.

– Isossa mittakaavassa ajatellen huomasin, miten paljon potentiaali me haaskaamme maana. Keskusteltuani Burakin kanssa hänen koulutustaustastaan ja työkokemuksestaan, ymmärsin, miten paljon lahjakkuutta hukkaamme. Meidän pitäisi nähdä kansainväliset osaajat arvokkaana asiana ja nyt emme tee sitä, Parkkamäki harmittelee.

– Olen myös oppinut olemaan avoimempi uusille ajatuksille. Burakilla on monia hyviä liikeideoita. Olen huomannut, että ajattelen liian lineaarisesti ja minun on opittava ajattelemaan uudella tavalla. Maailma ympärilläni muuttuu nopeasti.

Mentoroitaville ohjelma antaa tilaisuuden tutustua ja kuulla enemmän suomalaisesta työelämästä, sekä mahdollisuuden parantaa työnhakutaitojaan. Ohjelma mahdollistaa myös verkostojen luomisen muiden mentoreiden ja mentoroitavien kanssa.

– EntryPoint on hyödyttänyt minua Jukan ja muiden ohjelmaan osallistuvien tapaamisen kautta. Minulla on jo jonkin verran kokemusta, koulutusta ja työkokemusta. Näiden kaikkien yhdistäminen ja laittaminen ansioluetteloon sekä itsensä esittäminen on haastavaa. On vähän kuin minulla olisi ainekset kokata jotain ja päädyn tekemään munakasta. Jukka on opettanut, miten niistä aineksista voi tehdä viiden tähden aterian, Erkan kuvailee.

Investoi aikaa ja olet paljon rikkaampi

Osallistuminen EntryPoint-mentorointiohjelmaan on maksutonta kaikille osallistujille ja työnantajakumppaneille. Mentoreilta ja mentoroitavilta odotetaan kuitenkin ajallista sitoutumista ohjelmaan.

– Kun ilmoittaudut mentoriksi, teet sitoumuksen. Kaikilla on kiire, mutta on tärkeää, että voi sitoutua käyttämään aikaa. Sitä ei pidä aliarvioida. Toivon, että jatkamme yhteydenpitoa tämän ohjelman ulkopuolellakin, koska kaikkein tärkeintä on tutustua uusiin ihmisiin, verkostoitua, vaihtaa ajatuksia ja oppia toisilta, Parkkamäki kertoo.

– Rohkaisen kaikki osallistumaan tämän kaltaisiin ohjelmiin. Työskentelykulttuuri on avoinna tällaisille jutuille, ja mentori-mentoroitava kumppanuus on helppo muodostaa, koska se ei vaadi hierarkiaa.