Maahanmuutosta kasvua ja potkua yritysten kansainvälistymiseen

Ulkomaista halpatyövoimaa virtaa Suomen työmarkkinoille. Siivousalalla isoja ongelmia ulkomaisen työvoiman käytössä.  Yritys X kärähti halpatyövoiman käytöstä. Työluvan käsittely kestää 7 kuukautta. Turvapaikanhakijat eivät saa työskennellä Suomessa ennen kuin 3 kuukautta on kulunut maahantulosta. Viranomaiset tukkanuottasilla erityisasiantuntijoiden oleskelulupien myöntämisperusteista. Valitettavan tuttuja otsikoita mediasta ja viranomaisten tiedotteista.

Tavallisille yrityksille julkisuudessa käytävä keskustelu on vierasta ja liian usein kaikkia työnantajia syyllistävää. Suomalaiskansalliseen tapaan keskitytään epäonnistumisiin ja yksittäisiin laiminlyönteihin sen sijaan, että nähtäisiin onnistumisia ja uusia mahdollisuuksia saada Suomi nousuun.

Yrityksiä kiinnostaa se, miten ne pärjäävät markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. Yksi olennainen osa yrityksen menestysyhtälöä on osaava työvoima, josta yhä useampi on etenkin kasvukeskuksissa muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on lukuisia toimialoja, joiden vieraskielisten työllisten osuus on useita kymmeniä prosentteja.

Fakta on, että monikulttuurinen työyhteisö on arkipäivää yhä useammalle yritykselle, työyhteisölle ja asiakkaalle. Ennen vieras ja poikkeuksellinen tilanne on muuttumassa normiksi, ja tässäkin muutoksessa yritysten pitää jälleen kerran pysyä mukana.

Kauppakamari haluaa kannustaa yrityksiä kansainvälistymään ja kasvamaan sekä koti- että ulkomarkkinoilla. COME-työnantajapalvelun missiona on auttaa yrityksiä löytämään kasvua ja uutta liiketoimintaa maahanmuutosta. COME:sta saat neuvoja esimerkiksi lupaprosessien hoitamiseen, löydät sopivia palveluja työntekijän asettautumiseen ja kielikoulutukseen sekä saat vinkkejä monikulttuurisen työyhteisön haasteisiin.

COME tuo ulottuvillesi erilaisia kansainvälisiä osaajien verkostoja. Näistä yksi on suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat, jotka saattavat olla juuri se puuttuva palanen vaikkapa yrityksen Kiinan, Lähi-idän tai Venäjän markkinaoperaatioissa. EntryPoint-mentorointiohjelman kautta voit kouluttaa esimiehiä, asiantuntijoita ja koko työyhteisöä monikulttuuriseen johtamiseen ja kommunikointiin.

COME voi myös olla apuna business-caseissa, joihin tarvitaan kansainvälinen osaajia, yhteiskunnan tarjoamia tukia, kansainvälisiä yhteyksiä ja kumppaniverkostoja.

 

Markku Lahtinen
projektijohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
COME