Kauppakamarin poikkikulttuurinen mentorointiohjelma yhdistää yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia

Helsingin seudun kauppakamarin ensimmäinen EntryPoint-mentorointiohjelma toi yhteen 92 suomalaista eri alojen ammattilaista ja Suomessa asuvaa kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Ohjelma paransi muun muassa osallistujien johtamis- ja esimiestaitoja, kehitti monikulttuurista kommunikointia sekä laajensi ammatillisia verkostoja.

EntryPoint-mentorointiohjelman tavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia hyödyntää Suomessa olevaa kansainvälistä osaamista. Kansainvälisille korkeakoulutetuille ohjelma tarjoaa suoran yhteyden yrityksiin, alansa ammattiverkostoihin ja suomalaisen työelämän käytäntöihin.

– Ohjelma perustuu vastavuoroisen ja molemmille osapuolille hyödyllisen kumppanuuden rakentamiseen. Tavoitteena oli tarjota mentoreille mahdollisuus oppia uutta eri kulttuuritaustoista tulevilta kansainvälisiltä korkeakoulutetuilta osaajilta, ja vastaavasti avata mentoroitaville ovia suomalaiseen työkulttuuriin kokeneen mentorin avustuksella, toteaa Helsingin seudun kauppakamarissa mentorointiohjelmasta vastaava asiantuntija Shania Shin.

Ohjelman aikana osallistujat tutustuivat suomalaisiin yrityksiin ja osallistuvat työpajoihin, joissa teemoina olivat muun muassa yrittäjyys ja monikulttuurinen viestintä.

– Yritysmentorit arvioivat johtamistaitojensa ja sukupolvien välisen ymmärryksensä kehittyneen. Mentoroitavat puolestaan kokivat ammatillisten verkostojensa ja itsemotivaationsa parantuneen, Shin jatkaa.

Muina ohjelmaan osallistumisen etuina nimettiin parantuneet poikkikulttuuriset taidot ja viestintätaidot.

Lokakuussa 2016 aloitetun EntryPoint-mentorointiohjelman ensimmäinen periodi päättyi huhtikuussa 2017. Ohjelma toi yhteen 92 osallistujaa: 46 pitkän kokemuksen suomalaisesta työelämästä omaavaa eri alan ammattilaista ja 46 Suomessa tutkintoaan suorittavaa kansainvälistä opiskelijaa 28 eri kansallisuudesta. Kuusi kuukautta kestänyt mentorointiperiodi koostui viidestä ryhmätapaamisesta, 15 yritysvierailusta ja työpajasta sekä sadoista mentoreiden ja mentoroitavien kahdenkeskisistä tapaamisista. EntryPoint-mentorointiohjelma jatkuu syksyllä 2017 uusien mentoreiden ja mentoroitavien kanssa.

Mentorointiohjelman lisäksi yritykset voivat testata omat monikulttuurisuusvalmiutensa ja organisaationsa avoimuuden osallistumalla työ- ja elinkeinoministeriön, Keskuskauppakamarin, itim Internationalin ja Helsingin seudun kauppakamarin järjestämään Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun. Lisätietoa kilpailusta osoitteessa www.come2.fi/fi.

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti on osa Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaanliiton rahoittamaa Töissä Suomessa -hanketta, joka keskittyy metropolialueen työperäiseen maahanmuuttoon, kansainvälisen osaamisen valjastamiseen yritysten käyttöön ja maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyn edistämiseen.

Lisää EntryPoint 2016 -mentorointiohjelmasta täältä: EntryPoint 2016

Lisätietoa

Shania Shin
Mentoring Programme Officer
Helsingin seudun kauppakamari, COME-projekti
+358 40 922 1023
Yhteydenotot englanniksi

ja

Satu Salonen
Marketing Communication Officer
Helsingin seudun Kauppakamari, COME-projekti
+358 40 922 1021