Kansainvälistymistä opiskelijoiden avulla

Pienille yrityksille kansainvälisten markkinoiden tavoittaminen voi olla haaste, sillä yrityksellä ei välttämättä ole riittävästi resursseja potentiaalisten markkinoiden kartoittamiseen ja tutkimukseen. Tässä asiassa kansainvälisten osaajien hyödyntäminen on oiva mahdollisuus. Kansainväliset osaajat eivät välttämättä ole pelkästään ulkomailta Suomeen muuttavia työntekijöitä, myös jo maassa asuvat kansainväliset opiskelijat voivat osaamisellaan edesauttaa yrityksiä uusien markkinoiden tavoittamisessa.

Ulkomaalaiset opiskelijat ovat pitkälti hyödyntämätön voimavara työmarkkinoilla, johtuen etenkin kahdesta syystä: ulkomaalaisilla opiskelijoilla ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa ja verkostoja löytääkseen töitä Suomesta, toisaalta yrityksetkään eivät ole tottuneet katsomaan tätä ryhmää potentiaalisena avaimena menestykseen. Itse olen Tanskassa asuvana suomalaisena saanut kokea henkilökohtaisesti sen, kuinka kansainvälisten opiskelijoiden palkkaaminen on hyödyttänyt yrityksiä kansainvälistymispyrkimyksissä.

Positiivisia kokemuksia Tanskasta

Suoritan korkeakoulututkintoani Tanskassa VIA University Collegessa Keski-Jyllannilla ja teen osa-aikatöitä paikalliselle Trendhim-yritykselle, joka on miesten asusteisiin erikoistunut verkkokauppa. Yritys aloitti vuonna 2008 kahden ystävän perustamana. Yritys on kasvanut nopeasti viime vuosina: tällä hetkellä yritys toimittaa tuotteitaan 16 eri maahan.

Työskentelen yrityksessä Suomen markkinointivastaavana. Työpaikallani on lisäkseni 17 muuta Tanskassa asuvaa ulkomaalaista opiskelijaa. Tehtävämme on parantaa yrityksen asemaa oman kotimaamme markkinoilla kasvattamalla yrityksen näkyvyyttä verkossa muun muassa ottamalla yhteyttä markkinoidemme kannalta relevantteihin bloggareihin. Yhteistyön tekeminen blogien kanssa on huomattavasti helpompaa paikallisella kielellä, ja samalla yritys saa käyttöönsä työntekijöitä, joilla on hyvä tuntemus siitä, mikä heidän kulttuurissaan on paras lähestymistapa. Suunnitelmana on kasvaa vieläkin enemmän ja muutamille markkinoille etsitään uusia työntekijöitä.

Uusia kykyjä ja uusia mahdollisuuksia kasvuun

Suomessa tehtiin viime vuonna selvitys ulkomaalaisten opiskelijoiden hyödyntämisestä työvoimana pk-yrityksissä. Selvityksen tuloksista ilmenee, että 32% pk-yrityksistä on työllistänyt ulkomaalaisia opiskelijoita. Vain 26% vastanneista ilmoittaa ulkomaalaisten opiskelijoiden hyödyntämisen syyksi ”osaamista vienti-tai ulkomaankauppaan tai uudelle markkina-alueelle”. Tässä on siis olemassa huomattava hyödyntämätön mahdollisuus pk-yrityksille.

Suomeen opiskelemaan tulleiden kansainvälisten osaajien palkkaaminen, esimerkiksi markkinointitehtäviin, voisi olla monelle yritykselle helppo tapa saada tuntemusta kansainvälisistä markkinoista ja tavoittaa uusia markkina-alueita.

Sijoitus kansainväliseen tulevaisuuteen

Usein toivotaan, että Suomeen opiskelemaan tulleet jäisivät valmistuttuaan Suomeen ja siirtyisivät nopeasti työelämään. Kansainvälisten opiskelijoiden palkkaaminen on myös yhteiskunnallinen sijoitus. Opiskelijoiden palkkaaminen jo opiskeluaikana lisää huomattavasti näiden halukkuutta ja todennäköisyyttä jäädä maahan, kun kosketuspintaa ja kokemusta paikallisesta työelämästä ehtii kerääntyä jo ennen valmistumista. Vaikka opiskelija palaisisikin kotimaahansa myöhemmin, hän voi mahdollisesti edelleen toimia yhteytenä hänet aikaisemmin työllistäneen yrityksen ja kotimaansa välillä.

Kirjoittaja
Stina Henriksson
Opiskelija , VIA University College & Markkinointivastaava Trendhim.fi
Tanska

 

Lisätietoa Uutta osaamista PK-yrityksiin -selvityksestä täältä.