ICT-ala tarvitsee tekijöitä – kansainväliset talentit vastaavat huutoon

ICT- ja teknologia-alan kokemasta työvoimapulasta on viime kuukausina puhuttu paljon, etenkin kysyntä koodareista on suurta kasvavalla alalla. Monet alan yritykset kokevat sopivien osaajien löytämisen olevan entistä hankalampaa, ja kilpailu osaajista alan sisällä on koko ajan kovempaa.

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projektin, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston järjestämä ICT- ja tekniikanalan rekrytointi ja matching -aamupäivä toi yhteen 10 osaajia etsivää yritystä ja noin 100 kansainvälistä osaajaa. Aamupäivän aikana yritykset pääsivät pitchaamaan omaa yritystään ja kertomaan, millaisia tekijöitä he etsivät ja miksi juuri heille kannattaa hakea töihin. Yritys-pitchien jälkeen kansainväliset talentit saivat mahdollisuuden esitellä itsensä ja kysyä kysymyksiä yritysten pisteillä rekrytointimessuilla.

– Järjestimme keväällä 2017 vastaavan rekrytointi- ja matching -tilaisuuden rakennusalalle. Tapahtumasta saatu palaute oli varsin rohkaisevaa ja tilaisuus johti konkreettisiin rekrytointeihin, joten päätimme toteuttaa vastaavan tilaisuuden myös ICT ja tekniikan alan osaajille ja yrityksille, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin Services Development Officer Anniina Mandelin.

Messuilla yritykset ja talentit pääsivät tapaamaan toisiaan.

Osaajien löytäminen yritysten haasteena

Useat ICT- ja tekniikan -alan yritykset ovat törmänneet sopivien osaajien löytämisen ongelmaan. Monet alan yritykset ovat ilmoittaneet olevansa valmiita rekrytoimaan suoraan satoja alan ammattilaisia mutta ongelmana on se, että osaajia ei tunnu Suomessa riittävän tarpeeksi.

Vastaavasti monien kansainvälisten osaajien on vaikeaa löytää oikeita kontakteja ja saada jalkaa suomalaisen työelämän oven väliin. Kansainvälisten osaajien yleisin työllistymisen este on suomen kielen taidon puute. Tilaisuudessa esittäytyneet yritykset kuitenkin korostavat, että heille työnhakijan osaaminen ja asenne ovat tärkeämpiä kuin suomen kielen taito. Monille yrityksille on tärkeintä rekrytoida osaaja, jonka asenne on kohdillaan ja joka sopii yrityksen organisaatiokulttuuriin. Matching-tapahtumat ovat yritysten mukaan hyvä mahdollisuus kohdata potentiaalisia hakijoita, luoda kontakteja ja esitellä yrityksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Parempia välineitä osaamisen tunnistamiseen

Etenkin ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden kansainvälisten osaajien osaamisen ja aiempien opintojen tunnistaminen on haastavaa ja siihen kaivataan parempia käytäntöjä. Yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö luo mahdollisuuksia ja toimintaympäristön paremmalle osaamisen tunnistamiselle.

– Osaamisen tunnistaminen ja yritysten ja osaajien matchaus ovat tulevaisuuden tärkeä yhteistyömuoto korkeakouluille ja yrityksille. Tällaista toimintatapaa olemmekin kuluneena vuonna harjoitelleet Metropolian SIMHE-palveluissa yhdessä COME-projektin kanssa. Alustavat tulokset ovat lupaavia ja palautteet sekä osallistujilta että yrityksiltä kannustavia, kertoo projektijohtaja Heidi Stenberg Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Opetus-ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2016 vastuukorkeakoulutoiminnan tuottamaan SIMHE (Supporing Immigrants in Higher Education in Finland) -palveluja.  Palveluiden tavoitteena on korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaaminen tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille sekä heidän aikaisemman osaamisensa tunnistaminen ja tunnustaminen. Pilottivuodesta julkaistussa raportissa todetaan korkeakoulutaustaisilla maahanmuuttajilla olevan paljon aiemmin hankittua osaamista ja opintoja, mutta niiden tunnistaminen on riittämätöntä. Aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä tulisikin parantaa ja niiden systemaattisuutta lisätä.

ICT ja tekniikanalan rekrytointi ja matching aamupäivä järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella 21.9.2017. Tilaisuuteen osallistui noin 100 ICT ja tekniikan alan opiskelijaa ja vastavalmistunutta. Lisäksi 10 yritystä esitteli itseään työnantajina, yrityksistä mukana olivat Solinor, Futurice, Leadin/Gofore, Ultrahack, BlueFors Cryogenics Oy, Alten Finland, Amban Nordic Oy, Frantic, Eficode ja Studentwork.