EntryPoint-mentorointiohjelma käyntiin

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projektin koordinoima poikkikulttuurinen mentorointiohjelma, EntryPoint, käynnistyi lokakuussa mentoroitavien ja mentoreiden yhteisellä kick-off tapahtumalla. Ohjelman tavoitteena on parantaa yritysten ja suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien tai niistä äskettäin valmistuneiden ulkomaalaisten osaajien välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

-EntryPoint-mentorointiohjelman tarkoituksena on tarjota niin mentoreille kuin mentoroitaville mahdollisuuden kasvattaa verkostojaan ja parantaa vuorovaikutustaitoja. Lisäksi ohjelma tarjoaa osallistujille tilaisuuden haastaa itsensä sekä oppia uutta, toteaa Shania Shin, COME-projektin Mentoring Program Officer.

COME:n koordinoima mentorointiohjelma on yksi Suomen suurimmista: ensimmäiseen mentorointiperiodiin osallistuu yhteensä 46 paria. Periodi kestää kuusi kuukautta, jonka aikana mentorointiparit tapaavat toisensa kolmessa yhteistapaamisessa. Lisäksi mentorit ja mentoroitavat tapaavat kahden kesken itse sopimansa mukaan. Ohjelmaan kuuluu myös pienemmissä ryhmissä tapahtuvia yritysvierailuja sekä teemaryhmäkokoontumisia.

Mentorit ovat useamman vuoden kokemuksen suomalaisesta työelämästä omaavia ammattilaisia, jotka ovat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan ja neuvojaan mentoroitaville.

-EntryPoint-mentorointiohjelma tarjoaa yrityksille ja henkilöstölle mahdollisuuden kehittää omia monikulttuurisia kommunikaatio- ja johtamistaitoja, sekä saada kokemusta erilaisista työskentelykulttuureista tulevien ihmisten kanssa toimimisesta, Shin toteaa.

Mentoroitavat ovat viimeisen vuoden sisällä valmistuneita tai vielä opintojaan suorittavia kansainvälisiä opiskelijoita pääkaupunkiseudun korkeakouluista.

-Mentoroitaville ohjelmaan osallistuminen antaa tilaisuuden saada ensikäden tietoa siitä, mitä suomalaisessa työelämässä vaaditaan ja mitä työnantajat hakevat rekrytoidessaan uusia tekijöitä. Ohjelman on myös loistava mahdollisuus kasvattaa verkostoja, ei vain mentoroitaville vaan myös mentoreille, Shin kertoo.

Työnantajakumppanit avain ohjelman onnistumiseen

Yksittäisten mentoreiden ohella EntryPoint-ohjelmalla on työnantajakumppaneita, jotka ovat sitoutuneet mentorointiohjelmaan läp COME:n kaksivuotisen projektikauden ajan. Työnantajakumppanit lähettävät jokaiseen mentorointiperiodiin haluamansa määrän mentoreita omasta henkilöstöstään. Ensimmäisen mentorointiperiodin työnantajakumppaneina toimivat OP Ryhmä, Skanska ja Kone.

Mentorointiohjelmaan osallistuminen työnantajakumppanina tarjoaa yrityksille mahdollisuuden parantaa monikulttuurisuuden kokemusta organisaation sisällä. Lisäksi ohjelmaan osallistuminen antaa kokemusta monikulttuurisesta johtamisesta ja viestinnästä, sekä kansainvälisistä rekrytoinneista.

Seuraava haku EntryPoint-mentorointiohjelmaan alkaa keväällä 2017.